Πετρομαγούλα - Arcgaeological Atlas of Thessaly

Search
Go to content

Main menu

Πετρομαγούλα

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ > 6.500 π.Χ. - 330 μ.Χ. > Π - Ω > Πετρομαγούλα

Ανάμεσα στους οικισμούς του Διμηνίου και των Πευκακίων που ανήκουν στο μεγάλο ανακτορικό κέντρο της lωλκού, στα ριζά του λόφου με το όνομα «Παλάτια», βρίσκεται ακόμη ένας προϊστορικός οικισμός στη θέση Πετρομαγούλα, με κατοίκηση της Μέσης, Νεότερης και Τελικής Νεολιθικής, της Χαλκολιθικής, Μεσοελλαδικής και Μυκηναϊκής περιόδου. Ο χώρος πολύ αργότερα, στα Ελληνιστικά χρόνια, κατελήφθη από το βόρειο νεκροταφείο της Δημητριάδας.

Βασιλική Αδρύμη-Σισμάνη,
Δρ. Αρχαιολόγος
Επίτιμη Διευθύντρια ΥΠ.ΠΟ.Τ.

 
 
Back to content | Back to main menu