Επιγραφές - Arcgaeological Atlas of Thessaly

Search
Go to content

Main menu

Επιγραφές

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ > 6.500 π.Χ. - 330 μ.Χ. > Μελιταία

IG IX,2                    AAA                            AΔ                               AE         

205                            5 (1972) 50                25 B1 (1970) 241,b          (1925/26) Chr., 185
206                                                             25 B1 (1970) 243            (1925/26) Chr., 186
207a
207b
207c
207d
207e
207f
207g
207h
207i
207k
207l
207m
208
209
210
211
212                                              LAAA                                    SEG
                            Liverpool - Annals of Archaeology and Anthropology
                                       3 (1910) 159,14                                3:466
                                                                                            26:683
                                                                                            27:209
                                                                                            27:210
                                                                                            39:503
                                                                                            47:748
                                                                                            49:626
                                                                                            52:560
                                                                                            53:557

Back to content | Back to main menu