Επιγραφές - Arcgaeological Atlas of Thessaly

Search
Go to content

Main menu

Επιγραφές

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ > 6.500 π.Χ. - 330 μ.Χ. > Κ - Ο > Μελίβοια

Επιγραφές που βρέθηκαν κοντά στην πιθανή θέση της αρχαίας Μελίβοιας


AE

Μελίβοια (Αθανάτη)
(1931) 176,10

Πολυδένδρι
(1930) Chr., 179,2

Ευρύτερη Περιοχή Πολυδενδρίου
(1932) Chr., 19,2
(1932) Chr., 19,3
(1932) Chr., 19,4


Σκιαθάς
(1930) Chr., 179,1


 

Επιγραφές  που αναφέρουν το εθνικό της Μελίβοιας και βρέθηκαν σε περιοχές μακριά από τα όρια της αρχαίας πόλης

Αττική
IG II² 9331

IG II² 12063

Δελφοί
FD III 3:207

Δημητριάδα
IG IX,2 1187

Καρία
Iasos 31 (Iasos 54)


 

Όσον αφορά τις επιγραφικές μαρτυρίες, σε δυο επιγραφές 1 από την Αθήνα των μέσων του 4ου αιώνα π.Χ. αναφέρονται στη μια ο Μικίνης ο Μελιβοιεύς και στην άλλη η Νικαρέτη από τη Μελίβοια. Σε μια άλλη επιγραφή του 2ου αιώνα π.Χ. από τη Δημητριάδα 2 διαβάζουμε το γυναικείο εθνικό Μελιβόϊσσα για την Παρμενίσκα του Μενάνδρου. Το εθνικό Μελιβοιεύς το βρίσκουμε και σε μια επιγραφή από την Ιασό 3 της Καρίας στη Μικρά Ασία. Πρόκειται για ένα τιμητικό ψήφισμα που εξέδωσε η πόλη των Ιασίων, όταν στεφανηφόρος 4 ήταν ο Ἀπολλοφάνευς τοῦ Ἀπολλᾶ (μέσα του 4 ου αιώνα π.Χ.) υπέρ του Θευκλή Θερσί(τ)ου από τη Μελίβοια, τον οποίο τίμησε με το αξίωμα του Προξένου για τις υπηρεσίες και τη βοήθεια που προσέφερε στους πολίτες της Ιασού όταν μετέβαιναν στη Μελίβοια, προφανώς για εμπορικούς κυρίως λόγους (π.χ. εμπόριο κρασιού).  
Τέλος η Μελίβοια αναφέρεται και σε μια επιγραφή
5 από την Κυρήνη, ελληνική αποικία στη Βόρεια Αφρική. Σύμφωνα με την επιγραφή αυτή 6, η πόλη της Κυρήνης όταν ενέσκηψε σιτοδεία στις πόλεις της Ελλάδας   ανάμεσα στο 335 και το 323 π.Χ. έστειλε στα νησιά και στις πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας 805.000 μεδίμνους 7 σιτάρι. Η Μελίβοια πήρε 28.500 μεδίμνους σιτάρι σε δύο δόσεις (20.000 + 8.500). Από όλη τη Μαγνησία μόνο το όνομα της Μελίβοιας αναφέρεται στο κατάλογο ης Κυρήνης, ενώ απ’ όλη τη Θεσσαλία αναφέρονται μόνο τα ονόματα της Λάρισας (50.000 μέδιμνοι) και του Άτραγα (10.000 μέδιμνοι) 8.  


Βασίλης Καραχρήστος
Msc Αρχαιολόγος - Ιστορικός
Α.Ι.Θ.Σ.

Back to content | Back to main menu