Μεθύλιον - Arcgaeological Atlas of Thessaly

Search
Go to content

Main menu

Μεθύλιον

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ > 6.500 π.Χ. - 330 μ.Χ. > Κ - Ο > Μεθύλιον

Μεθύλιον. Αργυρό νόμισμα. Πρόσθιο τμήμα αλόγου-Στάχυ.

Μεθύλιον. Χάλκινο νόμισμα. Κεφαλή νεαρού άνδρα - Ιππέας με δόρυ. Κάτω Αθηνά Πρόμαχος. (πρώτο μισό 4ου αι. π.Χ.)

Μεθύλιον. Οικόπεδο Ζαμάνη. Αρχιτεκτονικά λείψανα αρχαίας οικίας. (Ε. Νικολάου)

Σημαντική πόλη της Θεσσαλιώτιδας. Κατά τον Biesantz μόνο αυτή και το Κιέριον από τις πόλεις της Θεσσαλιώτιδας μπορούν να συγκριθούν με τις ισχυρές πόλεις των άλλων τετράδων 1. Το όνομα της πόλεως παραδίδεται στην επιγραφή από τους Δελφούς 2 με τα ονόματα των θεωροδόκων. Το εθνικό όνομα είναι «Μεθυλιεύς». Παλαιότερα ήταν γνωστό μόνο από τα νομίσματα 3, πρόσφατα εντοπίστηκε σε ενσφράγιστες κεραμίδες στέγης 4 του 3ου αιώνα π. Χ. (250 - 200 π.Χ.), που προέρχονται από σωστική ανασκαφή στο σύγχρονο οικισμό Μυρίνη του Νομού Καρδίτσας. Αυτό το εύρημα ενισχύει τη ταύτιση της αρχαίας πόλης, που αποκαλύπτεται σταδιακά κατά τις ανασκαφές  με το Μεθύλιον.
Το Μεθύλιον εξέδωσε αργυρά και χάλκινα νομίσματα τον 4ο αιώνα π.Χ.  Στην πρόσθια όψη ενός νομισματικού τύπου απεικονίζεται κεφαλή νέου άνδρα, πιθανόν τοπικού ήρωα και στον οπισθότυπο ιππέας με δόρυ, επιγραφή ΜΕΘΥΛΙΕΩΝ και κάτω η Αθηνά Πρόμαχος. Αναφέρεται και νόμισμα του 5ου αιώνα π.Χ. στο οποίο εικονίζεται στη μία όψη το πρόσθιο τμήμα αλόγου, στην άλλη στάχυ και επιγραφή ΜΕΘΥ 5.  Στον εμπροσθότυπο  άλλου νομίσματος παριστάνεται γυναικεία κεφαλή νύμφης και στον οπισθότυπο Νίκη με στεφάνι στο δεξί χέρι και επιγραφή ΜΕΘΥΛΙΕΩΝ 6.  Στις αρχές του 20ου αιώνα και το 1970 βρέθηκαν στη Μυρίνη κατά τη διάρκεια εργασιών ιδιωτών δύο «θησαυροί»  αργυρών νομισμάτων που περιλάμβαναν πολλούς στατήρες Αιγίνης του 7ου,  6ου και 5ου αιώνα π.Χ. 7
Η ύπαρξη αρχαίας πόλης στη Μυρίνη,  με ευρήματα που χρονολογούνται από τους αρχαϊκούς ως τους ρωμαϊκούς χρόνους ήταν γνωστή, αφού κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών στην περιοχή είχαν αποκαλυφθεί αποσπασματικά οικοδομικά λείψανα και άλλα ευρήματα 8.  Αξίζει να αναφερθούν ιδιαίτερα τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου ελληνιστικής εποχής 9, το οποίο μάλλον αποτελούσε υπαίθρια αυλή, τμήμα αρχαίου δρόμου 10 και πηγάδι κατασκευασμένο με πήλινους κυλινδρικούς αγωγούς 11. Από το Μεθύλιον πιθανόν να προέρχεται η επιγραφή  «Μεθυλιέων δημόσιον» του 5ου   αιώνα π.Χ.Έλσα Νικολάου
Αρχαιολόγος.
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Α.Ι.Θ.Σ.

 

Μυρίνη. Οικόπεδο Β. Χασιώτη. κάτοψη του ψηφιδωτού δαπέδου.

 
Back to content | Back to main menu