Αστέριον - Arcgaeological Atlas of Thessaly

Search
Go to content

Main menu

Αστέριον

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ > 6.500 π.Χ. - 330 μ.Χ. > Α - Ι > Αστέριον

Το Αστέριον αναφέρεται από τον Όμηρο 1 μεταξύ των θεσσαλικών πόλεων που πήραν μέρος στην τρωική εκστρατεία με αρχηγό τον Ευρύπυλο το γιο του Ευαίμονα:
«Οἳ δ' ἔχον Ὀρμένιον, οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν, οἵ τ' ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα, τῶν ἦρχ' Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός• τῷ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.»
Ο Στράβων έχει επίσης μια  πολύ μικρή αναφορά που τοποθετεί το Αστέριον κοντά στην Άρνη (στους ιστορικούς χρόνους Κιέριον) : «Τίτανος  δ᾽  ἀπὸ  τοῦ  συμβεβηκότος  ὠνομάσθη:  λευκόγεων  γάρ  ἐστι  τὸ χωρίον Ἄρνης πλησίον καὶ  [τῶν Ἀφε]τῶν:  καὶ τὸ Ἀστέριον δ᾽ οὐκ ἄπωθεν τούτων ἐστί.» 2.  Ο  Στέφανος ο Βυζάντιος  ταύτισε το Αστέριον των ομηρικών χρόνων με την αρχαία Πειρασία των ιστορικών χρόνων.  Ο Stählin τοποθετούσε το Αστέριον στα ερείπια στο Βλοχό 3.Έλσα Νικολάου
Αρχαιολόγος.
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Α.Ι.Θ.Σ.

Back to content | Back to main menu