Θητώνιον - Arcgaeological Atlas of Thessaly

Search
Go to content

Main menu

Θητώνιον

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ > 6.500 π.Χ. - 330 μ.Χ. > Α - Ι > Θητώνιον

Θητώνιον. Αρύβαλλος αρχαϊκών χρόνων από το νεκροταφείο. (Ε. Νικολάου)

Το όνομα της πόλεως είναι Θητώνιον 1. Το εθνικό όνομα Θετόνιοι εμφανίζεται μόνο σε επιγραφή του 5ου αι π.Χ. 2 πάνω σε χάλκινο πλακίδιο, που βρέθηκε κοντά στο σύγχρονο οικισμό Γεφύρια. Σε αυτήν  μνημονεύεται τιμητικό διάταγμα που δίνει ασυλία 3, προξενία 4 και ατέλεια 5 στον Κορίνθιο Σώταιρο, ενώ αναφέρεται και ένας επώνυμος πολίτης του Θητωνίου με το αξίωμα του «υλουρού» 6. Στην ίδια επιγραφή υπάρχει η πληροφορία ότι στην αρχαία πόλη ανήκε ένα ιερό, το Βελφαίον 7, πολύτιμα αντικείμενα του οποίου έσωσε ο Σώταιρος. Το επίθετο Βελφαίος ή Δελφαίος ή Δελφίνιος  αποδίδεται στον Απόλλωνα 8.
Επιφανειακή έρευνα στην αγροτική περιφέρεια του οικισμού εντόπισε τη  θέση «Μαγούλες» κατοίκηση κατά τους μυκηναϊκούς, αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Τα ευρήματα αυτά  σε συνδυασμό με την εύρεση του πλακιδίου με την επιγραφή IG IX.2.257 επιτρέπουν την τοποθέτηση  προς το παρόν   της αρχαίας πόλης  Θητώνιον στη θέση αυτή. Σε αυτό συνηγορεί και η ανασκαφή τμήματος νεκροταφείου αρχαϊκών χρόνων με ευρήματα που χρονολογούνται από τον 7ο έως τις αρχές του  5ου αιώνα π.Χ. 9 στην ίδια αρχαιολογική περιοχή .Έλσα Νικολάου
Αρχαιολόγος.
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Α.Ι.Θ.Σ.

Θητώνιον. Το χάλκινο ενεπίγραφο πλακίδιο IG IX.2.257 και η μεταγραφή της επιγραφής. (Αργ. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου)

Back to content | Back to main menu