Κτιμένη - Arcgaeological Atlas of Thessaly

Search
Go to content

Main menu

Κτιμένη

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ > 6.500 π.Χ. - 330 μ.Χ. > Κ - Ο > Κτιμένη

Κτιμένη. Γενική άποψη.

Η Κτιμένη ως δολοπική πόλη αναφέρεται από τον Απολλώνιο τον Ρόδιο 1. Το εθνικό της πόλης είναι Κτιμέναιος 2.  Η επιγραφή με τη «διαιτησία» 3 μεταξύ Κτιμένης – Αγγείας 4 του 2ου αιώνα π.Χ. μας  πληροφορεί  ότι οι δύο πόλεις είχαν διαφορές για τη κατοχή ενός ναού, άρα ήταν όμορες.
Με δεδομένες τις δυσκολίες της ταύτισης ο  Stählin τοποθέτησε την πόλη στη Ρεντίνα
5. Ο  Béquignon  πρότεινε την τοποθέτηση της στα ερείπια της Κυδωνιάς 6. Ο Helly την τοποθετεί στα ερείπια της Ρεντίνας 7. Οι πολίτες της Κτιμένης χρημάτισαν ταμίες 8 το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. και ιερομνήμονες 9 στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. στους Δελφούς.


Έλσα Νικολάου
Αρχαιολόγος.
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Α.Ι.Θ.Σ.

Back to content | Back to main menu