Φύλλος - Arcgaeological Atlas of Thessaly

Search
Go to content

Main menu

Φύλλος

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ > 6.500 π.Χ. - 330 μ.Χ. > Π - Ω > Φύλλος

Φύλλος. Η μαγούλα Παλιάμπελα. (Λ. Χατζηαγγελάκης)

Πόλη της Θεσσαλιώτιδος. Πρέπει να βρισκόταν σε άμεση γειτνίαση με το Φυλλήιον Όρος.  Ο Στράβων στα Γεωγραφικά αναφέρει για αυτή: «Ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τῆς Θετταλιώτιδος μιᾶς τῶν τεττάρων μερίδων τῆς συμπάσης Θετταλίας, ἧς καὶ τὰ ὑπ᾽ Εὐρυπύλῳ καὶ ὁ Φύλλ[ος, ὅπου Ἀπόλλω]νος τοῦ Φυλλίου ἱερόν …» 1 . Το κείμενο δεν βοηθάει στον εντοπισμό της θέσης της Φύλλου και του ιερού του Απόλλωνος Φυλλίου, αφού αναφέρει μόνο ότι η πόλη ανήκε στη Θεσσαλιώτιδα.
Ο εντοπισμός αυτής της άγνωστης πόλης στη δυτική θεσσαλική πεδιάδα είναι δύσκολος. Οι προτάσεις των περιηγητών και των μελετητών της Θεσσαλίας πολλές. Οι Leake 2 και Γεωργιάδης 3 τοποθ
έτησαν την αρχαία Φύλλο στο Πέτρινο, ενώ ο Stählin στα νότια του Δογαντζή «κοντά σε μία ωραία πηγή» 4.  Μετά από επιτόπιες έρευνες οι σύγχρονοι μελετητές της περιοχής,  απέκλεισαν  όλες τις παλιότερες προτάσεις και τοποθέτησαν τη Φύλλο στη μαγούλα Παλιάμπελα 5 .  
Οι  μαρτυρίες για την Φύλλο είναι ελάχιστες. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα νομισματικές εκδόσεις ή επιγραφές της πόλης ούτε αναφορές του ονόματος σε επιγραφές άλλων πόλεων. Από τη Μαγούλα Παλιάμπελα προέρχονται μόνο δύο επιτύμβιες στήλες 6 ελληνιστικής εποχής, που δεν σώζουν το όνομα του νεκρού, και  ένα υφαντικό βάρος 7 με το όνομα  ΣΙΜΥΛΙΣ
8 .


Έλσα Νικολάου
Αρχαιολόγος.
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Α.Ι.Θ.Σ.


Back to content | Back to main menu