Άζωρος - Arcgaeological Atlas of Thessaly

Search
Go to content

Main menu

Άζωρος

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ > 6.500 π.Χ. - 330 μ.Χ. > Π - Ω > Περραιβική Τρίπολις

Η δεύτερη σε σημασία πόλη ήταν η Άζωρος, η οποία τοποθετείται στη θέση Καστρί (πρώην Βουβάλα) της σύγχρονης Αζώρου στις όχθες του ποταμού Σαραντάπορου. Η πόλη άκμασε από τις αρχές του 5ου αι. π. Χ., ενώ στο β΄ μισό του 4ου αι. προσαρτήθηκε στη Μακεδονία. Η οχύρωσή της χρονολογείται στο α΄ μισό του 3ου αι. π. Χ. και επιβεβαιώνεται από το Διόδωρο το Σικελιώτη, που αναφέρει στα γεγονότα αυτής της εποχής σχετικά με τις διαμάχες των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου την πολιορκία του Πολυπέρχοντα «ἐν Ἀζωρίῳ τῆς Περραιβίας,» 1.
Από την αρχαία πόλη έχουν αποκαλυφθεί το τείχος της ακρόπολης και της κάτω πόλεως, ένας αναλημματικός τοίχος του 5ου αι. π.Χ. μήκους 47μ. και ύψους 1,50 - 2,50μ. και τμηματικά η πολυτελής έπαυλη του Νικάρχου, η οποία έσωζε επιχρίσματα στους τοίχους και ψηφιδωτά δάπεδα. Το τείχος σώζεται σε μερικά σημεία σε ύψος 4μ. και κατά διαστήματα ενισχύεται από αμυντικούς πύργους διαστ. 5,50 χ 5,50 μ. Υπολογίστηκε ότι η κάτω πόλη η οποία εκτεινόταν γύρω από την ακρόπολη, που καταλάμβανε την κορυφή του λόφου «Καστρί», είχε έκταση 800 περίπου στρεμμάτων. Κατά την έρευνα ενός κτιρίου της ύστερης αρχαιότητας στις ανατολικές υπώρειες του λόφου, το οποίο είχε κτισθεί με αρχαιότερο υλικό σε δεύτερη χρήση, βρέθηκαν άφθονα θραύσματα γλυπτών και αρχιτεκτονικά μέλη ενός παλαιότερου ναού του 3ου αι. π.Χ., ο οποίος σύμφωνα με επιγραφές αποδίδεται στον Απόλλωνα Λύκειο
2. Εδώ βρέθηκαν και δύο χρυσοί δαρεικοί που ίσως είναι σημάδι της διέλευσης των Περσών από την Περραιβία κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων. Οι πληροφορίες για τις λατρείες στην Άζωρο δεν είναι πολλές, αλλά έχει επιβεβαιωθεί από επιγραφές η λατρεία του Απόλλωνα με τις επικλήσεις Δώρειος και Λύκειος, όπως και της Εννοδίας Ιλιάδος, που απαντάται για πρώτη φορά στη Θεσσαλία 3.

Έλσα Νικολάου
Αρχαιολόγος.
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Α.Ι.Θ.Σ.

 

Άζωρος. Κάτοψη της έπαυλης του Νικάρχου και νεότερα κτίσματα. (Τζιαφάλιας 1997)

Back to content | Back to main menu