Μεθώνη - Arcgaeological Atlas of Thessaly

Search
Go to content

Main menu

Μεθώνη

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ > 6.500 π.Χ. - 330 μ.Χ. > Κ - Ο > Μεθώνη

Άνω Λεχώνια. Λόφος Νεβεστίκι. Τμήμα πολυγωνικού τείχους. (Marzolff 2006, 89-99.

Η αρχαία μαγνητική πόλη Μεθώνη έχει προταθεί να ταυτιστεί με τα ερείπια που βρέθηκαν στο ύψωμα Νεβεστίκι, στα Άνω Λεχώνια 1, όπου ένα αρχαϊκό τείχος περιβάλλει τη βάση του λόφου.
Ο Όμηρος αναφέρει ότι η «Μηθώνη» πήρε μέρος στον Τρωϊκό πόλεμο, υπό την ηγεσία του Φιλοκτήτη
2. Τα όνομα της «Μοθώνης» ή «Μεθώνης» που αποτελεί πόλη της Μαγνησίας κατά την Κλασική εποχή παραδίδεται από τις αρχαίες πηγές 3, ενώ το εθνικό Μεθωναίος παραδίδεται από τις επιγραφές νομισμάτων 4. Η Μεθώνη, κατά τον 4ο αι. π.Χ., συχνά προμήθευε την Αμφικτυονική συμμαχία, με ένα από τους δύο ιερομνήμονες που προέρχονταν από τη Μαγνησία 5, καθώς επίσης και με ένα ταμία 6. Επίσης παραδίδεται και η κοινή δωρεά της Μεθώνης του ποσού των 306 δραχμών, για την επισκευή του ναού του Απόλλωνα 7.
Οι πρώτες αρχαιολογικές ενδείξεις κατοίκησης στη θέση Νεβεστίκι χρονολογούνται στην Μέση Εποχή Χαλκού (α΄ μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ.), ενώ η κατοίκηση συνεχίζεται αργότερα και στην Μυκηναϊκή εποχή. Το πλέον σημαντικό τεκμήριο που μαρτυρά την ύπαρξη της αρχαίας Μαγνητικής πόλης των Αρχαϊκών και Κλασικών χρόνων είναι το ισχυρό πολυγωνικό τείχος που ερευνήθηκε στην περιοχή, το οποίο σώζεται σε ικανό ύψος 8, αλλά και μια σημαντική αρχαϊκή επιγραφή από τη θέση Νεβεστίκι που αναφέρει οικοδομική δραστηριότητα, που σχετίζεται πιθανόν με δημόσια οικοδομήματα 9. Κατά τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, παρατηρείται μετακίνηση του πληθυσμού της πόλης στην παραλία των Πλατανιδίων 10. Επίσης, πρόσφατα έχει προταθεί η ταύτιση της Μεθώνης με τα ερείπια στο λόφο της Γορίτσας 11, ενώ στη θέση αυτή προτείνεται να τοποθετηθούν οι Κορακαί.


Βασιλική Αδρύμη-Σισμάνη,
Δρ. Αρχαιολόγος
Επίτιμη Διευθύντρια ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Back to content | Back to main menu