Γιούρα - Arcgaeological Atlas of Thessaly

Search
Go to content

Main menu

Γιούρα

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ > 6.500 π.Χ. - 330 μ.Χ. > Α - Ι > Γιούρα

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν από τον Αδ. Σάμψων στη Σπηλιά του Κύκλωπα των Γιούρων , όπου εντοπίστηκαν ίχνη μεσολιθικής και νεολιθικής κατοίκησης. Επίσης, στο χώρο γύρω από το σπήλαιο του Κύκλωπα έχουν βρεθεί ευρήματα που χρονολογούνται από την Μέση Παλαιολιθική (100.000 με 40.000 π.Χ.). Ειδικότερα, οι έρευνες έδειξαν ότι στην περιοχή υπήρξε κατοίκηση από τη μεσολιθική εποχή (8.500 - 6.700 π.Χ.) Η χρονολόγηση των ευρημάτων έδειξε ότι υπήρξε μια συνεχή κατοίκηση 5.000 ετών, από το 9.000 έως το 4.000 π.Χ. Μέσα στο σπήλαιο βρέθηκαν πολλά οστά ψαριών και περίπου 60 αγκίστρια, που αποτελούν σπάνια ευρήματα, από τη στιγμή που δείχνουν ότι ήδη, από την 9η χιλιετία, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας ψαράς και βασίζει την διατροφή του κατά ένα μεγάλο μέρος στην θάλασσα. Ανάλογα τέτοια ευρήματα δεν υπάρχουν πουθενά μέχρι σήμερα στην Μεσόγειο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
A. Σάμψων: Ανασκαφή στο σπήλαιο του Κύκλωπα Γιούρων κατά το έτος 1992, στο 'Ανθρωπος και Σπηλαιοπεριβάλλον. Πρακτικά Α' Πανελληνίου Συνεδρίου Σπηλαιολογίας (Αθήνα,
Νοέμβριος 1992), Αθήνα 1998 (ΤΑΠΑ).
J. Powell (in print): The fish bone assemblage from the Mesolithic layers of the Cave of Cyclope, in
International Congress on Archaeozoology (Madrid, October 1995).
J. Powell (1995): Fishy business: studies of fishing in the prehistoric Aegean, The Artefact 18, pp. 76-79.
J. Powell (1995): Archaeological evidence for fishing in the prehistoric Aegean, Bulletin of the Australian Institute for Maritime Archaeology 18.2, pp. 11-18.
J. Powell (1996): Fishing in the Prehistoric Aegean, Jonsered (Studies in Mediterranean Archaeology and
Literature 137, Paul Astroms Forlag).
Α. Sampson (1996): Excavation at the Cave of Cyclope, Youra, in E. Alram-Stern, ed., Die Agaische Fruhzeit
(2. serie). Forschungsbricht 1975-1993, Wien, pp. 507-520.
A. Σάμψων (1996): Η Νεολιθική και Μεσολιθική κατοίκηση στο σπήλαιο του Κύκλωπα Γιούρων, στο
Νεολιθικός Πολιτισμός στην Ελλάδα (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης - Ίδρυμα Γουλανδρή), σσ. 58-59.: Το αρχαιολογικό έργο στις Βόρειες Σποράδες (Πρακτικά τοπικού Συνεδρίου, Αλόννησος 1996).
A. Σάμψων (1997): Ναυτιλία και θαλάσσιοι δρόμοι στις Βόρειες Σποράδες, Αρχείο Πεπαρηθιακών Μελετών
1, σσ. 161-170.
A. Sampson - J. Kozlowski - M. Kaczanowska (in print): Entre l'Anatolie et les Balkans: une sequence
Mesolithique-Neolithique de l'ile de Gioura (Sporades du Nord), in Prehistoire d'Anatolie. Genese de deux mondes (International Congress, Liege, April 1997), Liege (ERAUL).
A. Sampson (in print): From the Mesolithic to the Neolithic: New data on the Aegean Prehistory, in Τhe
Aegean in the Neolithic, Chalcolthic and Early Bronze Age. Proceedings of International Symposium (Urla, Turkey, October 1997), Izmir.
A. Sampson - Y. Fakorellis - Y. Maniatis: New evidence for the cave occupation during the Late
Neolithic period in Greece, in International Conference for C14 Dating (Lyon, March 1998).
Y. Fakorellis - Y. Maniatis - D. Kromer (1998): Apparent radiocarbon ages of marine molluscs and shells from
a Greek island: Calculation of the marine reservoir effect in the Aegean sea, Radiocarbon 40.2, 963-974.
A. Sampson (1998): The Neolithic and Mesolithic occupation of the Cave of Cyclope, Youra, Alonnessos,
Greece, BSA 93.

http://www.panoramio.com/photo/65020163?source=wapi&referrer=kh.google.com

Άποψη της νήσου Γιούρα

Άποψη της νήσου Γιούρα

Σπήλαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα της Αλοννήσου.

Από το διάκοσμο του σπηλαίου © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οστέινα αγκίστρια Μεσολιθικής εποχής.

 

Θραύσματα αγγείων με γραπτή διακόσμηση λευκού χρώματος επάνω σε ερυθρό (Μέση Νεολιθική).

 
Back to content | Back to main menu