Ίχναι - Arcgaeological Atlas of Thessaly

Search
Go to content

Main menu

Ίχναι

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ > 6.500 π.Χ. - 330 μ.Χ. > Α - Ι > Ίχναι

Δεν  έχει εξακριβωθεί η θέση της.  Κατά τη συνοπτική γραπτή μαρτυρία του γεωγράφου Στράβωνα αναφέρεται μετά την αρχαία Φύλλο και επιπλέον δίνεται η πληροφορία ότι στην πόλη υπήρχε ιερό της Ιχναίας Θέμιδας «… καὶ ὁ Φύλλ[ος, ὅπου Ἀπόλλω]νος τοῦ Φυλλίου ἱερόν, καὶ Ἴχναι, ὅπου ἡ Θέμις Ἰχναία τιμᾶται» 1. Σύμφωνα με το παραπάνω χωρίο η αρχαία πόλη πρέπει να ανήκε στη Θεσσαλιώτιδα, αφού αναφέρεται μεταξύ των πόλεων αυτής της τετράδας. Ο Γάλλος ερευνητής Br. Helly εφαρμόζοντας γεωγραφικά μοντέλα πρότεινε τη θέση της στο σημερινό χωριό Εκκάρα, χωρίς η υπόθεσή του να υποστηρίζεται μέχρι σήμερα από αρχαιολογικά ή επιγραφικά τεκμήρια 2.
Οι επιγραφικές μαρτυρίες για την πόλη προέρχονται από τους Δελφούς: σε μία περίπτωση «Δελφοὶ ἔδωκαν …  Ἀντιγόνωι Ἀσάνδρου Ἰχναίωι …, προξενίαν, προμαντείαν, προδικίαν, προεδρίαν, ἀσυλίαν, θεαροδοκίαν, ἀτέλειαν πάντων καὶ τἄλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις» 3 και στην άλλη αναφέρεται μεταξύ των δελφικών θεωροδόκων ο «ἐν Ἴχναις Δίης Ἀλκέτου» 4 . Στην Αθήνα, επίσης, βρέθηκε η επιγραφή «Εὐρυδίκη Δάδου Ἰχναία» 5.


Έλσα Νικολάου
Αρχαιολόγος.
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Α.Ι.Θ.Σ.

Back to content | Back to main menu