Βοίβη - Arcgaeological Atlas of Thessaly

Search
Go to content

Main menu

Βοίβη

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ > 6.500 π.Χ. - 330 μ.Χ. > Α - Ι > Βοίβη

Άποψη του λόφου «Παλαιόκαστρο» Καναλίων στην περιοχή της Κάρλας. Διακρίνεται το τείχος.

Περιοχή Κάρλας. Θέση «Τσιγγενίνα». Κτίριο Ζ της Μέσης Εποχής του Χαλκού. (αρχείο Β. Αδρύμη)

Στο ύψωμα «Παλιόκαστρο», ανατολικά από τα Κανάλια Μαγνησίας υπάρχει τειχισμένη ακρόπολη και πόλη στη θέση Άγιος Τρύφων, η οποία προτάθηκε να ταυτιστεί με την κώμη Βοίβη. Ωστόσο πρόσφατες έρευνες στα πλαίσια της κατασκευής του Ταμιευτήρα Κάρλας έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα που πιστοποιούν την ύπαρξη μιας οργανωμένης κατοίκησης από την τελική νεολιθική και τη μυκηναϊκή και γεωμετρική περίοδο μέχρι και την κλασική και την ύστερη ελληνιστική εποχή, στην περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα από τη θέση «Κορυφούλα» και το λόφο του Αγίου Αθανασίου, ανατολικά της αποξηραμένης λίμνης Βοιβηϊδας (Κάρλας). Στη θέση αυτή ερευνήθηκε και διατηρήθηκε επισκέψιμο ένα τμήμα του μυκηναϊκού νεκροταφείου που αποτελείται από συστάδες μικρών θολωτών τάφων του 14ου και 13ου αι. π.Χ., χτισμένων σε ένα παχύ στρώμα της Τελικής Νεολιθικής. Λόγω των διαχρονικών ευρημάτων που καλύπτουν μια μακραίωνη ιστορία από τη νεότερη νεολιθική έως τη ρωμαϊκή περίοδο, αλλά κυρίως και λόγω των μυκηναϊκών και γεωμετρικών επιχώσεων, που δικαιολογούν την αναφορά της στο Νεών Κατάλογο του Ομήρου, προτείνουμε να θεωρηθεί η θέση αυτή ως η Βοίβη του Ομήρου και ως η κώμη που συνοικίστηκε στην αρχαία Δημητριάδα. Ο Γεωργιάδης αναφέρει την ύπαρξη τειχών, όμοιων στην κατασκευή με αυτά των Γλαφυρών, καθώς και σπόνδυλους κιόνων και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη εντοιχισμένα στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, που προφανώς ανήκαν σε κάποιο αρχαίο ναό της περιοχής 1.

Βασιλική Αδρύμη-Σισμάνη,
Δρ. Αρχαιολόγος
Επίτιμη Διευθύντρια ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Περιοχή Κάρλας. Θέση «Τσιγγενίνα». Θολωτός μυκηναϊκός τάφος μέσα σε κτίριο της Μέσης Εποχής Χαλκού. (αρχείο Β. Αδρύμη)

Περιοχή Κάρλας. Κάτοψη μυκηναϊκών μικρών θολωτών τάφων στη θέση «Κορυφούλα». (αρχείο Β. Αδρύμη)

Περιοχή Κάρλας. Κτίριο της Μέσης Νεολιθικής στη θέση «Θερμοκήπια». (αρχείο Β. Αδρύμη).

 
Back to content | Back to main menu