Όρθη - Arcgaeological Atlas of Thessaly

Search
Go to content

Main menu

Όρθη

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ > 6.500 π.Χ. - 330 μ.Χ. > Κ - Ο > Όρθη

Όρθη. Χάλκινο νόμισμα. Αθηνά με κορινθιακό κράνος-μέσα σε στεφάνι ελιάς πρόσθιο τμήμα αλόγου ξεπηδά από βράχο, όπου φυτρώνει ελιά. (τέλος 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ.)

Το όνομα της πόλεως είναι Όρθη. Σε επιγραφή από τους Δελφούς 1των μέσων του 4ου αιώνα π.Χ. ανάμεσα σε άλλες πόλεις της Θεσσαλίας αναφέρεται η γενική ονόματος Όρθου.  Στον δελφικό κατάλογο των θεωροδόκων του 230-220 π.Χ.  βρέθηκαν οι τύποι «εν Όρθαι» και «εν Όρθοις» 2.
Ο Όμηρος αναφέρει την πόλη Όρθη στο Β΄της Ιλιάδας «Ὄρθην Ἠλώνην τε πόλιν τ᾽ Ὀλοοσσόνα λευκήν»
3. Ο Στράβων  την θεωρεί ως  την ακρόπολη της αρχαίας πόλεως Φάλαννα «Ὄρθην δὲ τινὲς τὴν ἀκρόπολιν τῶν Φαλανναίων εἰρήκασιν: ἡ δὲ Φάλαννα Περραιβικὴ πόλις πρὸς τῷ Πηνειῷ πλησίον τῶν Τεμπῶν» 4.  Ίσως εξ αιτίας αυτού οι παλαιότεροι ερευνητές  θεωρούσαν την Όρθη πόλη της Περραιβίας 5. Όμως η ανεύρεση τμήματος λακωνικού στρωτήρα με σφράγισμα με τα γράμματα ΡΘΙΕΩ, στο οποίο αποκαθίσταται με τη συμπλήρωση δύο γραμμάτων το εθνικό όνομα ΟΡΘΙΕΩΝ, ταυτίζει την αρχαία πόλη στη θέση «Χελωνόκαστρο» Κέδρου Νομού Καρδίτσας με την αρχαία Όρθη 6.
Η Όρθη εξέδωσε χάλκινα νομίσματα από το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα έως το 200 π.Χ.  Στην πρόσθια όψη απεικονίζεται η  Αθηνά με κορινθιακό κράνος και στην  οπίσθια πρόσθιο τμήμα αλόγου  που ξεπηδά από βράχο ή τρίαινα με στεφάνι ελιάς και επιγραφή ΟΡΘΙ ή ΟΡΘΙΕΩΝ, ΟΡΘΙΕΙΩΝ
7.  
Όσο για τις θεότητες που λατρεύονταν στην πόλη, τα στοιχεία που απεικονίζονται στα νομίσματα, μαρτυρούν λατρείες Αθηνάς και Ποσειδώνα. Ακόμη, στη θέση «Χαλιάδια», σε μικρή απόσταση έξω από τα ανατολικά τείχη της Όρθης, ήρθε στο φως ιερό ελληνιστικών χρόνων με ναό «εν παραστάσι». Μέσα στο ναό βρέθηκαν πολλά πήλινα ειδώλια Αρτέμιδας του τύπου «Βενδίδος»
8, Δήμητρας και Αφροδίτης 9. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή της Όρθης έχει βρεθεί τμήμα ενεπίγραφης στήλης, η οποία ήταν ανάθημα του Ευδίκου στην Αφροδίτη 10.
Στους λόφους του Χελωνόκαστρου έχουν ερευνηθεί δύο δωμάτια μιας οικίας του  4ου αιώνα π.Χ., η οποία λόγω των ευρημάτων της φαίνεται να ανήκε σε κεραμέα. Το τείχος της Όρθης είναι ορατό σε μεγάλο μήκος, ενώ αποκαλύφθηκε και μία
πυλίδα του 11. Αρχαιολογική έρευνα σε τμήμα του βορειοανατολικού νεκροταφείου της Όρθης 12, έδειξε ότι αυτό χρησιμοποιήθηκε από τον 4ο  αι. π.Χ. έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. Η ανασκαφική δραστηριότητα στην περιοχή εντόπισε και το νοτιοανατολικό νεκροταφείο της πόλης,  του οποίου η χρήση, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, χρονολογείται από τον 4ο  έως το 2ο  αιώνα π.Χ. 13Έλσα Νικολάου
Αρχαιολόγος.
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Α.Ι.Θ.Σ.


Back to content | Back to main menu